Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Wsparcie prawne dla JST - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Sobol

Administracja publiczna to sektor, którego działalność definiuje niezliczona liczba ustaw i rozporządzeń.

Kancelaria wspiera samorządy terytorialne oraz udziela wsparcie prawne dla JST w zakresie:

FIRMY
I STARTUPY

OSOBY INDYWIDUALNE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Obsługa JST:

Chcąc zapewnić zgodność swojej działalności z prawem i standardami warto w sposób świadomy zarządzać ryzykiem prawnym prowadzonej działalności. Jednym z elementów jest zapewnienie stałej, profesjonalnej obsługi prawnej.

Kancelaria proponuje stałą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych poprzez:

 • kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu,
 • konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego,
 • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu,
 • obsługę sesji organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego.

Nasze działania sprowadzamy do ścisłej współpracy przy załatwianiu konkretnych spraw administracyjnych oraz sporządzania – na żądanie jednostki samorządowej – opinii prawnych w koniecznym zakresie.

 

W szczególności oferujemy bieżącą współpracę przy realizowaniu zadań w przedmiocie spraw związanych z:

 • procesem inwestycyjnym,
 • realizacją projektów unijnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami i mieniem komunalnym,
 • gospodarką nieruchomościami,
 • obsługą organów jst,
 • ochroną środowiska,
 • podatkami i opłatami lokalnymi.

Ochrona danych osobowych:

Najcenniejszą wartością są informacje. Pozwalają na prawidłowe wykonywanie realizowanych zadań publicznych. Ich ochrona staje się najważniejszym priorytetem w każdej organizacji, tym bardziej, że prawdopodobieństwo utraty informacji biznesowych czy wycieku danych osobowych we współczesnym świecie jest coraz większa. Realizacja zadań publicznych opiera się na zaufaniu do organizacji. Jak ustrzec się utraty reputacji? Zyskać wiarygodność partnerów i klientów?

Problemy te zostały zauważone również przez Unię Europejską, która zobowiązuje wszelkie organizacje przetwarzające dane osobowe do stosowania europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Przyjęte rozwiązania zależą od danej organizacji, a zakres przyjętych zabezpieczeń technicznych i wdrożonych technologii zależy w dużej mierze od uznania przez właścicieli danej organizacji, że spełnia wymogi rozporządzenia. Jest to duże wyzwanie, ze względu na fakt, iż dane osobowe przepływają przez wszystkie działy każdej organizacji a każda z nich jest inna, dlatego przyjęte rozwiązania powinny być indywidualnie dobrane.

 

Kancelaria świadczy następujące usługi na rzecz Klientów:

 • audyt ochrony danych osobowych i informacji poufnych w organizacji,
 • rejestracja zbioru danych, rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • stworzenie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • przygotowanie, aktualizacja dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO/GDPR jak: polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienie do przetwarzania danych, umowa o powierzenie przetwarzania danych,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów,
 • kompleksowe rozwiązania pozwalające na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

Zamówienia publiczne:

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych proponujemy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Doświadczenie zdobyte przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami budżetowymi oraz obsługa klientów biznesowych pozwala na praktyczną obsługę stron postępowania, z dobrym zrozumieniem interesów konkretnego Klienta.

 

Kancelaria wspiera podmioty składające oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia jako Zamawiający; prowadzi doradztwo Klientom chcącym zrozumieć tematykę Prawa zamówień publicznych. Kancelaria obsługuje również podmioty przeprowadzające postępowania zgodne z zasadą konkurencyjności, wymaganą przy wydatkowaniu środków w projektach objętych dofinansowaniem unijnym.

Kancelaria oferuje obsługę formalno-prawną począwszy od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym bądź instytucjami wdrażającymi środki unijne, w tym w szczególności:

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed KIO, sądem oraz instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi środki unijne wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki, zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Oferujemy również prowadzenie szkoleń dla klientów z zakresu prawa zamówień publicznych na wybrane przez Klienta tematy.

Umów dogodny termin wizyty:

W kancelarii AMS wychodzimy na przeciw oczekiwaniom Klientów i praktykujemy elastyczne podejście do spotkań. Klienci mają możliwość skorzystania z porad i usług prawnych w siedzibie oraz, w przypadku klienta biznesowego, umówić spotkanie w miejscu lub mieście prowadzenia działalności przez Klienta.

Zważywszy jednak na realizowane zobowiązania przez Kancelarię Radcy Prawnego każde spotkanie prosimy poprzedzić kontaktem telefonicznym w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kancelaria czynna od pon. – pt. 9:00 – 16:00

Terminy indywidualne: wtorek, czwartek  16:00 – 20:00
(po wcześniejszym umówieniu)

tel. 661 678 252

Zaufali nam:

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi prawne były na jak najwyższym poziomie. Dlatego cieszę nas wszystkie pomyślnie zamknięte sprawy i powierzone zadania. Cieszymy się również, że nasza praca nagradzana jest również rekomendacjami.

Zapraszam do kontaktu
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA SOBOL

Kancelaria AMS jest firmą prawniczą, działającą na rynku od 2014 roku.
Firmą zarządza i reprezentuje radca prawny Anna Sobol, która posiada bogate i praktyczne doświadczenie zawodowe w biznesie, administracji publicznej oraz w obszarze projektów unijnych. Unikatowe doświadczenie w połączeniu z wiedzą prawniczą gwarantuje profesjonalne doradztwo, oparte na bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb Klientów indywidualnych i biznesowych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Kancelaria AMS logo

Zapraszam do współpracy mec. Anna Sobol

© Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Anna Maria Sobol 2017 | W stronie wykorzystano zdjęcia z pexel.com