Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Wsparcie prawne dla biznesu - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Sobol

Współpraca zaczyna się za przyzwoleniem obu stron i przy obustronnych korzyściach.

Największą wartością dla naszej kancelarii jest możliwość uczestniczenia w rozwoju firm Klientów, dlatego jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę, opartą na znajomości biznesu współpracującego z nami partnera.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OSOBY INDYWIDUALNE

FIRMY I STARTUPY

Rozwój Biznesu:

Wsparcie prawne w bieżącej działalności

Oferujemy kompleksowe rozwiązania i wsparcie prawne dla biznesu w bieżącym prowadzeniu działalności Klientów, jak i w realizacji konkretnych projektów. Doświadczenie zdobyte w realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym, rozwoju zawodowym pracowników pozwala nam na pracę z Klientem zgodnie z wybraną przez niego metodyką zarządzania projektów.

Wsparcie biznesu polega na przedstawieniu możliwych rozwiązań w danej sprawie oraz informacji pozwalających na podjęcie decyzji biznesowej, podjęciu projektu czy przeprowadzeniu określonej transakcji.

 

Doradztwo

Rozwój biznesu to również otwarcie na doradztwo osobom rozpoczynającym działalność. Dlatego wspieramy osoby rozpoczynające działalność od doboru odpowiedniej formy działania dla konkretnej koncepcji biznesowej, poprzez formalności towarzyszące otwieraniu firmy aż po przygotowanie dokumentacji umożliwiającej prowadzenie działalności operacyjnej.

Zakres usług

W ramach oferty, Kancelaria proponuje:

 • opracowywanie umów niezbędnych w prowadzeniu działalności,
 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej, z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie przekształcenia prowadzonej działalności,
 • wsparcie w obszarze ochrony wizerunku, prawa do firmy, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie postępowań sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zarządzanie Ryzykiem:

Zgłaszający się do kancelarii Klienci najczęściej nie tylko chcą rozwiązać konkretny problem wymagający wsparcia prawnego lecz zapobiec podobnym sytuacjom
w przyszłości.
Często rozmawiamy o ryzykach podejmowanych decyzji. Wówczas okazuje się, że stworzone w początkowej fazie procedury są nieaktualizowane, co utrudnia prowadzenie biznesu oraz funkcjonowanie organizacji. Prowadzenie firmy jest dużym wyzwaniem dla każdego profesjonalisty – wiąże się z koniecznością przestrzegania i nieustannego dostosowywania się do obowiązujących przepisów prawnych, spełniania coraz większej liczby norm branżowych, standardów oczekiwanych przez klientów.

 

Zarządzanie ryzykiem

Chcąc zapewnić zgodność swojej działalności z prawem i standardami warto w sposób świadomy zarządzać ryzykiem prawnym prowadzonej działalności.

W ramach usług Kancelaria na rzecz Klientów świadczy takie usługi jak:

 • audyt procedur i regulacji wewnętrznych firmy, organizacji
 • doradztwo w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • tworzenie i dostosowywanie procedur i dokumentacji wewnętrznej firmy, organizacji do wymogów wynikających z przepisów prawnych, zamierzeń biznesowych, wdrażania norm branżowych, standardów i oczekiwań klientów oraz kontrahentów,
 • monitoring przepisów prawnych w obszarach kluczowych dla biznesu i organizacji, dzięki czemu łatwiej dostosować się do zmian.
Compliance

Compliance pozwala na ocenę ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji, analizę zamierzonych działań biznesowych i operacyjnych w zakresie zgodności z prawem oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na dostosowanie się organizacji do obowiązujących wymogów. Wszelkie procedury „żyją” wraz z organizacją, wymagają ciągłego dopasowania do potrzeb biznesowych firmy czy organizacji.

 

Zagadnienie to dotyczy szerokiego spektrum – począwszy od wewnętrznych regulaminów, statutów spółek, postanowień umów zawieranych z pracownikami, menedżerami czy członkami organów, zarządzeń kierowników jednostek, po realizację przepisów prawa pracy, w tym prawidłowości umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zwłaszcza w aspekcie kontrolowania przedsiębiorcy przez podmioty zewnętrzne a podmiotów publicznych przez organy nadzoru. Istotnym obszarem jest prawo własności intelektualnej, które pozwala na należytą ochronę tworzonych w firmie rozwiązań czy upewnienie się o legalnym korzystaniu z programów komputerowych a także ochrona danych osobowych, wymagająca wdrożenia technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń oraz dostosowanej do organizacji dokumentacji jak polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Skorzystanie ze wsparcia w obszarze COMPLIANCE pozwoli na:

 • uzyskanie dokumentacji wewnętrznej spójnej z potrzebami biznesowymi firmy i organizacji, zarówno na poziomie korporacji, komunikacji między poszczególnymi działami w firmie jak i wobec klientów,
 • zapewnienie standardów wymaganych przez klientów i partnerów biznesowych,
 • zarządzanie ryzykiem wynikającym z monitoringu planowanych zmian przepisów prawnych w obszarze działalności firmy, organizacji,
 • dostosowanie regulacji do obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Ochrona Informacji i Danych Osobowych:

Najcenniejszą wartością są informacje. Pozwalają na sprzedaż usług i produktów, w oparciu o nie podejmujemy kluczowe decyzje. Ich ochrona staje się najważniejszym priorytetem w każdej organizacji, tym bardziej, że prawdopodobieństwo utraty informacji biznesowych czy wycieku danych osobowych we współczesnym świecie jest coraz większe. Biznes opiera się na zaufaniu do kontrahenta. Jak ustrzec się utraty reputacji? Zyskać wiarygodność partnerów i klientów?

RODO/GDPR

Problemy te zostały zauważone również przez Unię Europejską, która zobowiązuje wszelkie organizacje przetwarzające dane osobowe do stosowania europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Przyjęte rozwiązania zależą od danej organizacji, a zakres przyjętych zabezpieczeń technicznych i wdrożonych technologii zależy w dużej mierze od uznania przez właścicieli danej organizacji, że spełnia wymogi rozporządzenia. Jest to duże wyzwanie, ze względu na fakt, iż dane osobowe przepływają przez wszystkie działy każdej organizacji a każda z nich jest inna, dlatego przyjęte rozwiązania powinny być indywidualnie dobrane.

Kancelaria świadczy następujące usługi na rzecz Klientów:

 • audyt ochrony danych osobowych i informacji poufnych w organizacji,
 • rejestracja zbioru danych, rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • stworzenie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • przygotowanie, aktualizacja dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO/GDPR jak: polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienie do przetwarzania danych, umowa o powierzenie przetwarzania danych,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów,
 • kompleksowe rozwiązania pozwalające na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

Zamówienia publiczne:

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych proponujemy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Doświadczenie Kancelarii zdobyte przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami budżetowymi oraz obsługa klientów biznesowych pozwala na obsługę obu stron postępowania, z dobrym zrozumieniem interesów konkretnego Klienta.

Zakres usług dla Zamawiających

Oferujemy:

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed KIO, sądem oraz instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi środki unijne wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki, zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.
Obszar wsparcia

Kancelaria oferuje obsługę formalno-prawną począwszy od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym bądź instytucjami wdrażającymi środki unijne. Kancelaria obsługuje również podmioty przeprowadzające postępowania zgodne z zasadą konkurencyjności, wymaganą przy wydatkowaniu środków w projektach objętych dofinansowaniem unijnym.

Zakres usług dla Wykonawców

Oferujemy:

 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert;
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania;
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
 • w przypadku trybów negocjacyjnych, realizacji zasady o kokurencyjności – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
 • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Oferujemy również prowadzenie szkoleń dla klientów z zakresu prawa zamówień publicznych na wybrane przez Klienta tematy.

Umów dogodny termin wizyty:

W kancelarii AMS wychodzimy na przeciw oczekiwaniom Klientów i praktykujemy elastyczne podejście do spotkań. Klienci mają możliwość skorzystania z porad i usług prawnych w siedzibie oraz, w przypadku klienta biznesowego, umówić spotkanie w miejscu lub mieście prowadzenia działalności przez Klienta.

Zważywszy jednak na realizowane zobowiązania przez Kancelarię Radcy Prawnego każde spotkanie prosimy poprzedzić kontaktem telefonicznym w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kancelaria czynna od pon. – pt. 9:00 – 16:00

Terminy indywidualne: wtorek, czwartek  16:00 – 20:00
(po wcześniejszym umówieniu)

tel. 661 678 252

Zaufali nam:

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi prawne były na jak najwyższym poziomie. Dlatego cieszę nas wszystkie pomyślnie zamknięte sprawy i powierzone zadania. Cieszymy się również, że nasza praca nagradzana jest również rekomendacjami.

Zapraszam do kontaktu
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA SOBOL

Kancelaria AMS jest firmą prawniczą, działającą na rynku od 2014 roku.
Firmą zarządza i reprezentuje radca prawny Anna Sobol, która posiada bogate i praktyczne doświadczenie zawodowe w biznesie, administracji publicznej oraz w obszarze projektów unijnych. Unikatowe doświadczenie w połączeniu z wiedzą prawniczą gwarantuje profesjonalne doradztwo, oparte na bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb Klientów indywidualnych i biznesowych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Kancelaria AMS logo

Zapraszam do współpracy mec. Anna Sobol

© Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Anna Maria Sobol 2017 | W stronie wykorzystano zdjęcia z pexel.com